“Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Çalışan Sağlığı  Uzmanlık ve Bilimsel Performansının Güçlendirilmesi”, “Strengthening the Occupational Health Expertise and Scientific Performance of Public Health Institution  of Turkey (ESPrIT)” projesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülmekte olup, proje ortakları Hollanda VUmc Üniversitesi, TNO Bilimsel  Araştırmalar Kurumu ve Belçika Gent Üniversitesidir. Proje Horizon 2020 Programı kapsamında, Avrupa Birliği Komisyonu desteği ile Twinning projesi olarak gerçekleştirilmektedir.

Proje, yapılan değerlendirmede 15 üzerinden 14 skorla, 540 proje içinde 20 nci olmuş ve ülkemizden verilen ve destek almaya hak kazanan tek proje olmuştur.

ESPrIT Projesinin amacı;

 Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun çalışan sağlığı konusunda bilimsel ve yenilikçi performansının güçlendirilmesi, proje sonuçlarının çalışan sağlığı konusunda Türkiye’deki bilimsel-yenilikçi ekosistemdeki tüm ilgili profesyonellere ve uluslararası bilimsel ağlar ile alandaki paydaşlara dağıtılmasıdır.

ESPrIT üç yıllık eğitim, danışmanlık, değişim ziyaretleri, sektör içinde ağ kurmayı içeren ve ortak kurumlarla iş birliği kurarak THSK’nun iş sağlığı araştırmalarındaki bilimsel performansını yükseltmeyi hedefleyen bir projedir. Dahası proje, ülkemize meslek hastalıkları ulusal verilerinin toplaması için yeni bir metodoloji sağlayacak ve THSK’nın ilgili bütün paydaşlara politika ve önlem için rehber olmasını sağlayacaktır.

Proje süresi 36 ay olup başlangıç tarihi 01 Ocak 2016, bitiş tarihi ise 31 Aralık 2018’dir. Proje bütçesinin tamamı Avrupa Komisyonundan hibe şeklidedir.