Proje kapsamında 1. Iş paketi içerisinde yer alan faaliyetlerden “THSK ihtiyaç  ve gereksinimleri envanteri çıkarma”  çalışmaları doğrultusunda 7-11 mart 2016 tarihinde Kurumumuzda 5 gün süre ile üniversite temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, İllerden İSG temsilcileri katılımı ve Çalışma Bakanlığı temsilcileri katılımı ile karşılıklı görüşmeler yapılarak ülkemizin çalışan sağlığı konusunda eksiklikleri ve ihtiyaçları belirlenmeye çalışıldı. Çalıştay sonunda hazırlanan rapor projenin ileri safhalarında kullanılmak üzere ECAS sistemine yüklendi ve ortaklarla paylaşıldı.