AB komisyonu tarafından duyurusu yapılan koordinatörler günü toplantısına Talihanur AYDOĞMUŞ ve TNO ortağımız temsilcisi Anita VENEMA katılmıştır. Toplantı süresince Twinning projeleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Koordinatörlerin soruları cevaplandı ve her proje için ayrı ayrı belirlenmiş danışmanlar takdim edildi ve bireysel görüşmeler sağlandı.