Proje kapsamında ilk eğitim 19-23 Eylül 2016 tarihinde İzmir’in Çeşme ilçesinde 5 gün süreyle 2 ayrı grupta gerçekleştirilmiştir. Eğitimde başlıca meslek hastalıkları ve iş ile ilgili hastalıklara ilişkin  tanı kuramı, hastalık kategorileri, meslek anamnezi, sürveyans kavramı ve farklı sürveyans sistemleri, temel epidemiyoloji ve istatistik ve yöntemleri ile makale tarama konuları üzerinde durulmuştur.