Bu eğitim 31 Ekim-4 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya’nın Belek ilçesinde 5 gün süreyle ve 2 ayrı grup olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitimde, işyeri sağlık sürveyansı, sürveyans protekolleri, sürveyans metodolojileri, risk iletişimi, sürveyans tipleri ülke örnekleri, meslek hastalıklarının temel unsurları, bilgi kaynakları, meslek hastalıklarının izini sürmek konularına yer verilmiştir.