Eğitim sonrası 5-6 Kasım 2016 tarihlerinde 2 günlük Sürveyans ve Araştırma Çalıştayları gerçekleştirilmiştir.

Her iki eğitim grubu karıştırılarak iki yeni çalıştay grubu oluşturulmuştur. Karıştırılan A ve B grup katılımcıları ile eğitimler boyunca edindikleri bilgi ve tecrübeleri uzmanlar eşliğinde birbirleri ile paylaşılmış, hazırlamış oldukları araştırma taslakları tekrar gözden geçirilmiştir.