7 Aralık 2016 tarihinde 2016 yılının son Proje yönetim kurulu toplantısı telekonferans yoluyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıya tüm proje ortakları bulundukları bölgeden katılım sağlamıştır. Önümüzdeki yıl için katılım sağlanacak kongre konferanslara hazırlık, kurul toplantıları planlaması, raporlamalar, WP3 ve WP 4’ün planlaması, pğersonel değişim ve akademik makale yol haritası üzerinde durulmuştur.