Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun (THSK) katkılarıyla 27 Mart 2017'de Antalya'da 1. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi düzenlenmiştir (Tam program için http://en.oedc2017.org ve Ek 1; Nihai deklarasyon için Ek 2). Kongre, 57 sunum ve 500'den fazla katılımcı ile oldukça başarılı olmuştur.

Kongrede ESPrIT konsorsiyumu üyeleri tarafından sunumlar yapılmıştır.

THSK personeli tarafından gerçekleştirilen araştırma çalışmalarına ait posterler sunulmuştur, ESPrIT bilgi broşürleri dağıtılmıştır.

THSK çalışanşarı, paydaşlar ve uluslararası uzmanlardan oluşan katılımcıların katılımıyla ESPrIT konsorsiyumu, bu kongrede iki adet atölye çalışması düzenlemiştir:

  1. Meslek Hastalıklarının Listelenmesi ve Sınıflandırılması Atölyesi
  2. İş sağlığı ve güvenliği alanında Hollanda, Belçika ve Türkiye’de yürütülen projenin eğitimlerinin, tanıtımının ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi.

Kongrenin kapanışı, Türkiye'de çevre ve çalışan sağlığı ile ilgili mevcut durumun iyileştirilmesi için 19 ortak hedefin bir listesini içeren nihai bir deklarasyon ile gerçekleştirilmiştir.

Meslek Hastalıklarının Listelenmesi ve Sınıflandırılması Atölyesi

Meslek Hastalıkların Sınıflandırılması hibrid bir karaktere sahip olup, hem rastlantısal ajanlar tarafından etiketlenen mesleksel hastalıklar hem de hedef organlar tarafından etiketlenen mesleksel hastalıkların tek bir listeye konması gerekmektedir. ILO ve AB’nin meslek hastalıkları listesinde bu yaklaşım kullanılmaktadır. Ancak sınıflandırma, İşçi Sağlığı Surveyansında bir araçtan fazlası değildir. 

web antalya

27 Mart 2017'de Antalya'da düzenlenen 1. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi’nde ESPrIT konsorsiyumu tarafından meslek hastalıklarının listelenmesi ve sınıflandırılması üzerine bir atölye çalışması düzenlenmiştir. Atölyede katılımcıların şu görev üzerinde aktif bir şekilde çalışması sağlanmıştır:

 “Bölgenizdeki Meslek Hastalıkları Surveyans çalışmasından uygun bir bütçeyle siz sorumlu olduğunuzu düşünün. Koruyucu önlemler almak adına (farkındalığın arttırılması, maruz kalma karakterizasyonu, maruz kalmanın azaltılması) Meslek Hastalıklarında genel bir değerlendirme yapmak istiyorsunuz. Neye ihtiyacınız var ve ne yapacaksınız?”

web antalya 2