30 Mart 2017'de Yönlendirme Komitesi toplantıları düzenlenmiştir. Toplantıya İşçi Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş müfettişleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve proje ortakları katılım sağlamıştır. Ayrıca EU-OSHA temsilcisi de telekonferans yolu ile katılmıştır.

Proje ortakları tarafından proje faaliyetleri, eğitimler ve proje çalışma paketleri hakkında bilgi verilmiş olup, projeden sonraki süreç hakkında değerlendirmelerde bulunularak, üyelerin tavsiyeleri alınmıştır. Tüm katılımcılar, proje faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve desteklerini vurgulamışlardır. Proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan değişim ziyaretlerine ilişkin 31 Mart 2017'de bir hazırlık toplantısı yapılmıştır. İlk değişim haftası, Nisan 2017 (Belçika) sonu ve Mayıs 2017 (Hollanda) başında 5 iş günü (Hollanda) olarak planlanmıştır. Katılımcıların, araştırmaların Türkiye'deki bölümlerini yürütebilmelerine fırsat vermek amacıyla, değişim ziyaretlerinin ard arda 15 iş günü yerine 2 veya 3 seferde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.