Twinning ve ERA Chairs Çağrıları Bilgi Günü, 27 Nisan 2017 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya açılış konuşmasını yapan ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL ve yaklaşık 20 kişilik akademisyen grup katılmıştır. Toplantıya konuşmacı olarak TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğünden Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi, Ulusal İrtibat Noktası olan Pınar ÇETİN ile THSK, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığından ESPrIT Twinning Proje Koordinatörü Necvan Tokmak katılmıştır. Toplantıda TÜBİTAK tarafından Twinning ve ERA Chairs Çağrıları özelinde H2020 “Mükemmeliyetin Yayılımı ve Katılımın Genişletilmesi” Programı  ve Fırsatları konulu bir sunum ile H2020 projeleri tanıtılmış soru-cevap şeklinde gerekli bilgiler verilmiştir. Kurumumuz Twinning Proje Koordinatörü tarafından Twinning deneyimi paylaşımı gerçekleştirilmiştir. ESPrIT Projesinin oluşum ve gelişim basamakları anlatılmış, projenin genel işleyişi, karışlaşılan sorunlar ile ilgili bilgi verilmiştir.