Üçüncü ve dördüncü iş paketi kapsamında yer alan değişim programının ilki 23 Nisan 2017-06 Mayıs 2017 tarihleri arasında Belçika ve Hollanda’da gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili pek çok kurum ziyareti gerçekleştirilmiş olup, bilgi alış verişinde bulunulmuştur. Buna ek olarak proje kapsamında yürütülen araştırmaların geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.