Mardin Ulusal Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun desteği ile Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 17-18 Mayıs tarihleri arasında Mardin'de düzenlenmiştir.

Sempozyumda; iş sağlığı ve güvenliği konularında genel bilgilendirme, mevzuat, hukuk, yöntem ve uygulamalar konuları üzerinden hareket edilerek 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, meslek hastalıkları ve iş kazaları, temelde açık alanda tarım olmak üzere örtü altı yetiştiriciliği, hayvancılık, kuyumculuk, bakırcılık-kalaycılık, taş işlemeciliği, inşaat ve sağlık gibi sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde tütün kontrolü, çalışma hayatında dezavantajlı gruplar ve halk sağlığı müdürlükleri bünyesindeki uygulama örnekleri gibi alt konulara değinilecektir. 

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı sempozyumda ESPrIT projesine yönelik bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma 13 ESPrIT katılımcısı katılmıştır.

http://www.mardinisg.com/www/

1212222222.jpg