“Bursa Banka Çalışanları Arasındaki Tükenmişlik Sendromu” başlıklı araştırmanın Etik Kurul Onayı alınmış olup, araştırma planı doğrultusunda uygulama aşamasına geçilecektir.