ESPRIT Projesinin Katılımcılarının İlk Posteri

ESPrIT katılımcıları, 28-21 Ağustos 2017 tarihleri ​​arasında Edinburgh Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen 26. Uluslararası İş Sağlığı Epidemiyolojisi Sempozyumunda (EPICOH) “Ankara’da Bir Hastane İnşaatında Çalışanlarda Mesleki Kas İskelet Sistemi Yakınmalarının Sıklığı Araştırması” başlıklı ilk poster sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.