Muğla Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesinin koordinasyonu ile gerçekleştirilen “Turizmde Çalışan Sağlığı Sempozyumu” Marmaris’te gerçekleştirilmiştir. Sempozyum kapsamında, Türkiye genelinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına dikkatin çekilmesi, işverenler ile çalışanlar arasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık oluşturulması, çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik kültürünün inşa edilmesi amaçlanmıştır.

Sempozyumun üçüncü gününde yapılan değerlendirme çalıştayında, Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığı Meslek Hastalıkları, Planlama ve Uygulama, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Birimleri tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir.

Araştırma ve geliştirme oturumunda katılımcılar ESPrIT Projesi hakkında bilgilendirilerek, yeni araştırma fikirleri üzerinde durulmuştur. ESPrIT projesi kapsamında yürütülen araştırma çalışmalarının son durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılarak, ihtiyaçlar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşler dile getirilmiştir.

1

5

2

3

4