12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Değerlendirme Toplantısına, İzmir, Bursa, Trabzon, Balıkesir ve Kırşehir illerinden araştırmacılar katılmıştır. ESPrIT projesi kapsamında yürütülen “İzmir, Antalya ve Bursa Halk Sağlığı Müdürlüklerinde Çalışan Temizlik Profesyonellerinde Mesleki Maruziyetleri” ve “Bursa İli Kamu Bankası Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromunun Sıklığı ve Risk Faktörleri” başlıklı araştırmaların veri analizi ve makale yazma çalışmaları yapılmıştır.

jpg