ESPrIT katılımcıları, projenin beşinci yarıyılında konsorsiyum üyeleriyle birlikte çeşitli uluslararası konferanslara katılım sağlamıştır. Bunlardan biri 04 - 08 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya / Türkiye'de düzenlenen 2. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresidir. ESPrIT katılımcıları konferansta iki sözlü sunum ve altı poster sunumu yapmışlardır;

  • Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin İyileştirilmesinde İyileştirilmesinde Tanım ve Tanı Olanaklarının Önemi,
  • Halk Sağliği Laboratuvari Çalişanlarinin Temel İş Sağliği ve Güvenliği Eğitimleri,
  • Bilimsel Araştırma Uygulama Alanında Bir Değişim Ziyareti Tecrübesi,
  • Haşerelere Karşı İlaçlamada Yaşanmış Bir Vakanın Yargılanmış ve Yaşanmış Yargı Kararları Kapsamında Değerlendirilmesi; Vaka Sunumu,
  • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim ile Güvenlik Kültürü Yaratmada Temel Yaklaşımların Değerlendirilmesi,
  • Çalışanlarda Olumlu Sağlık Davranışı Geliştirme Programında Görev Alacak Hemşirelerde Danışmanlık Becerisi Geliştirme Eğitimi.