ESPrIT Projesi üçüncü değişim ziyareti 09-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Gent Üniversitesi/Belçika’da gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında yürütülmekte olan araştırmalara ilişkin bir önceki ziyarette yapılan çalışmaları takiben veri analizi, sonuçların yorumlanması ve makale yazılma çalışmaları yürürtülmüştür.

1   2

                                               3