ESPrIT Projesi Genel Kurul, Proje Yönetim Ekibi ve Bilim Kurulu toplantıları 11 Nisan 2018 tarihinde tüm ortakların katılımı ile Gent Üniversitesi/Belçika’da gerçekleştirilmiştir. Toplantılar kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar ve yürütülen araştırmalara ilişkin değerlendirmeler yapılarak, 2018 yılında yapılacak olan aktiviteler planlanmıştır.

29 April - 04 May 2018 tarihleri arasında Dublin/İrlanda’da gerçekleştirilen ICOH 2018 Konferansında tekrar biraraya gelme fırsatı bulan proje partnerleri, iki ayrı toplantı gerçekletirmiştir. Bu toplantılarda proje kapsamında yürütülen araştırmalar değerlendirilerek, ESPrIT Projesi Uluslararası Kapanış Konferansına yönelik planlama çalışmaları yapılmıştır.

1    2