29 Nisan - 04 Mayıs 2018 tarihleri arasında Dublin / İrlanda'da düzenlenen ICOH 2018 Konferansına ESPrIT katılımcıları ve konsorsiyumu katılım sağlamıştır.

Dünya genelinde iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan hekim, sağlık personeli, mühendis, yönetici, akademisyen, işçi ve işveren sendikaları temsilcileri, uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ILO, DSÖ, WONCA gibi birçok uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geldiği etkinliğe bu yıl 2200 üzerinde delege katılım sağlamıştır.

Konferansta ESPrIT katılımcıları tarafından iki poster sunumu ve iki sözlü sunum gerçekleştirilmiştir;

  • İzmir, Antalya ve Bursa Halk Sağliği Müdürlüklerinde Çalişan Temizlik Profesyonellerinde Mesleki Maruziyetleri (Poster Sunumu)
  • Ankara’da Bir İnşaat Alaninda Çalişanlarda Mesleki Kas İskelet Sistemi Yakinmalarinin Sikliği Araştirmasi (Poster Sunumu)
  • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Halk Sağlığı Yaklaşımı; Türkiye Örneği (Sözel Sunum)
  • Meslek Hastalıkların Önlenmesi: Farklı İş Sağlığı Sürveyans Sistemlerinden Alınan Dersler (Sözel Sunum)

  1        2     

  3         4