Bu iş paketi projenin başlangıcında, bilimsel kapasite geliştirme programında nelerin geliştirilip planlanması gerektiğini detaylı olarak tanımlamak amacı ile uluslararası ortakların katkılarının belirlenmesi ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun (THSK) ihtiyaç analizi üzerine yoğunlaşacaktır.

Projenin daha sonraki sürecinde, uluslararası ortaklar ve THSK arasındaki işbirliği, bilgi aktarımını devam ettirmek ve THSK personelinin bilimsel performans düzeyini artırmak için, THSK personelinin yaptığı düzenli aktivitelerin bilimsel izlenmesine yoğunlaşılacaktır. Ayrıca bu iş paketi değişim ziyaretleri ve kısa atölye çalışmaları yoluyla, THSK ve uluslararası ortakları arasında ekip kurulmasını, dolayısıyla projenin geri kalanı için sağlam bir zemin inşa edilmesini sağlayacaktır.

Ayrıca, proje başında ve sonunda ölçüm için kullanılacak olan anahtar performans göstergeleri tanımlanacak ve onaylanacaktır. Bu iş paketinin çıktıları “Bilimsel kapasite geliştirme”, “ICD + Yenilik” ve ağırlıklı olarak “Bilimsel Mükemmellik” iş paketlerine girdi oluşturmaktadır.

Bu iş paketinde, eğitim modüllerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile THSK personelinin bilimsel kapasitesini arttırılması hedeflenmektedir. Bu iş paketi “ICD + İnovasyonçilik” ve “Bilimsel Mükemmellik” iş paketleri ile yakından ilgili olup, çıktıları bu iş paketlerine ve “İletişim” girdi sağlamaktadır.

Bu iş paketinde THSK’nun çekirdek personelinin meslek hastalıkları ile ilgili edindiği bilimsel bilgi ve becerileri güçlendirmek ve kullanmak için genişletilmiş bir vaka çalışması yapılacaktır. Vaka çalışmasının içeriği, THSK’nun Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından geliştirilen ICD 11 beta versiyonuna  (Hastalıkların uluslararası sınıflandırılması) bağlanabileceği yolların tespit edilmesini kapsamaktadır. Bu güncellenmiş sürüm hastalıklara yol açan işle ilgili nedenleri de kapsamakta olup, bu yenilik THSK ve uluslararası ESPRIT ortaklarının ilgisini çekmektedir. Bununla birlikte, ICD 11'in dezavantajları da dikkate alınacak ve alternatif yöntemler değerlendirilecektir. Bu kapsamda, THSK araştırmacıları ve uluslararası ortaklar bulgular hakkında makale yazma fırsatı elde edeceklerdir.

Bu iş paketinde THSK’nun ve ortaklarının bilimsel ve yenilikçi performansının gerçekleştirilmesine odaklanılacaktır. Bu iş paketi kapsamında araştırma yol haritası oluşturularak; ele alınması gereken temel bilimsel soruların tanımlanmasında, iş sağlığı alanında araştırmalar yapılmasında, iş sağlığı araştırmalarına odaklanan yerel araştırmacılar ağının oluşturulmasında ve sonuçta bilimsel yayın yazma konularında THSK'na destek verilecektir. Bu bilimsel yayınların ortak yazarlığı THSK ve uluslararası ortakların yararına olacaktır. İkinci ve dördüncü iş paketleri, bilimsel kapasite geliştiriciler olarak, bu projenin en önemli iki çıktısı olarak düşünülmektedir.

Ayrıca bu iş paketi kapsamında, araştırma yol haritasının içerik ve ilerlemesi ile ilgili geribildirim vermek üzere Türk ve uluslararası araştırmacılardan oluşan “Bilimsel Danışma Kurulu” kurulacaktır.

Bu iş paketi, Yaygınlaştırma ve Proje İletişim Planı ile ilgili açılış ve uluslararası kapanış konferansları, internet sitesi kurulması, bilinçlendirme kampanyaları gibi proje faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu iş paketi, proje süresi boyunca yönetim konuları, konsorsiyuma destek sağlama, faaliyetlerinin izlenmesi ve proje çıktılarının zamanında teslim edilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.